Match Results

16:30

14:30 GMT

Cairo / Cairo Stadium Hall 1
Referees: Kolahdouzan Majid (IRI) - Mousavian Alireza (IRI)
Japan Japan

24:28

Finished

Argentina Argentina

2

2

2

0

0

7

7

48

3

2

2

0

0

7

1

42

Score

13
First Half
17
11
Second Half
11

Match Statistics

All Shot Efficiency

7m Shots Efficiency

9m Shots Efficiency

6m Shots Efficiency

Near Shots Efficiency

Wing Shots Efficiency

Fastbreak Shots Efficiency

Final Score

24
28

Total Shots

48
42

7m Goals

5
1

9m Goals

6
9

6m Goals

5
8

Near Goals

11
11

Wing Goals

2
2

Fastbreak Goals

2
6

Player Statistics

2

2

2

0

0

%

50%

24/48

12

Yuta Iwashita

0

0

0

0

0%

0/0

13

Kenya Kasahara

1

0

0

0

0%

0/1

14

Asumi Kitazume

0

0

0

0

0%

0/0

18

Kohei Narita

0

0

0

0

0%

0/1

19

Shinnosuke Tokuda

0

0

0

0

0%

0/1

20

Jin Watanabe

0

0

0

0

20%

1/5

21

Remi Anri Doi

0

0

0

0

100%

2/2

25

Hiroki Motoki

0

0

0

0

71%

5/7

27

Hiroyasu Tamakawa

0

0

0

0

0%

0/0

31

Tatsuki Yoshino

0

1

0

0

55%

6/11

33

Yuto Agarie

0

0

0

0

60%

3/5

38

Kotaro Mizumachi

0

0

0

0

20%

1/5

39

Takumi Nakamura

0

0

0

0

0%

0/0

40

Sota Takano

0

1

0

0

0%

0/1

41

Rennosuke Tokuda

0

0

0

0

50%

2/4

43

Shuichi Yoshida

0

0

0

0

80%

4/5

3

2

2

0

0

%

67%

28/42

2

Federico Gaston Fernandez

0

0

0

0

0%

0/2

3

Federico Pizarro

0

1

0

0

71%

10/14

4

Sebastian Alejandro Simonet

0

0

0

0

0%

0/1

5

Pablo Vainstein

0

0

0

0

100%

1/1

6

Diego Esteban Simonet

0

0

0

0

63%

5/8

7

Ignacio Pizarro

0

0

0

0

50%

1/2

8

Pablo Ariel Simonet

0

0

0

0

100%

2/2

9

Santiago Baronetto

0

0

0

0

80%

4/5

11

Lucas Dario Moscariello

1

1

0

0

83%

5/6

15

Gonzalo Matias Carou Marcel

0

0

0

0

0%

0/0

19

Pedro Martinez Cami

0

0

0

0

0%

0/0

20

Ramiro Martinez

0

0

0

0

0%

0/1

22

Gaston Alberto Mourino

0

0

0

0

0%

0/0

40

Leonel Carlos Sergio Maciel

0

0

0

0

0%

0/0

77

Nicolas Bonanno

1

0

0

0

0%

0/0

87

Juan Manuel Bar

0

0

0

0

0%

0/0