Thursday 12 January 2023

Preliminary Round
Group B

Katowice / Spodek

Saturday 14 January 2023

Preliminary Round
Group B

Katowice / Spodek

Monday 16 January 2023

Preliminary Round
Group B

Katowice / Spodek

Wednesday 18 January 2023

Main Round
Main Round I

Krakow / TAURON Arena

Friday 20 January 2023

Main Round
Main Round I

Krakow / TAURON Arena

26-31

Sunday 22 January 2023

Main Round
Main Round I

Krakow / TAURON Arena