player

ALEKSANDR KOTOV

Right Back

Profile

Country

RHF

Date of Birth

11 July 1994

Place of Birth

RHF

Age

26

Height

198m

Weight

105kg

Chekhovski Medvedi (men)

Chekhovski Medvedi (men)

RHF