player

ALEKSANDR ERMAKOV

Pivot

Profile

Country

RHF

Date of Birth

14 January 1996

Place of Birth

RHF

Age

24

Height

196m

Weight

109kg

Chekhovski Medvedi (men)

Chekhovski Medvedi (men)

RHF