player

PAVEL ANDREEV

Pivot

Profile

Country

RHF

Date of Birth

19 July 1992

Place of Birth

RHF

Age

28

Height

195m

Weight

105kg

Chekhovski Medvedi (men)

Chekhovski Medvedi (men)

RHF