Match Results

16:30

13:30 GMT

Alexandria / Handball Hall Borg Al Arab
Referees: Krichen Samir (TUN) - Makhlouf Samir (TUN)
Japan Japan

30:29

Finished

Angola Angola

0

2

1

0

0

7

5

50

0

2

5

0

0

7

3

47

Score

16
First Half
12
14
Second Half
17

Match Statistics

All Shot Efficiency

7m Shots Efficiency

9m Shots Efficiency

6m Shots Efficiency

Near Shots Efficiency

Wing Shots Efficiency

Fastbreak Shots Efficiency

Final Score

30
29

Total Shots

50
47

7m Goals

3
1

9m Goals

5
11

6m Goals

7
8

Near Goals

19
16

Wing Goals

6
4

Fastbreak Goals

1
1

Player Statistics

0

2

1

0

0

%

60%

30/50

10

Naoki Sugioka

0

0

0

0

0%

0/0

12

Yuta Iwashita

0

0

0

0

0%

0/0

13

Kenya Kasahara

0

0

0

0

50%

1/2

14

Asumi Kitazume

0

0

0

0

0%

0/0

15

Adam Yuki Baig

0

0

0

0

0%

0/0

18

Kohei Narita

0

0

0

0

0%

0/0

19

Shinnosuke Tokuda

0

0

0

0

33%

1/3

20

Jin Watanabe

0

0

0

0

70%

7/10

21

Remi Anri Doi

0

0

0

0

67%

4/6

22

Motoki Sakai

0

0

0

0

0%

0/0

25

Hiroki Motoki

0

0

0

0

83%

5/6

27

Hiroyasu Tamakawa

0

0

0

0

100%

1/1

31

Tatsuki Yoshino

0

0

0

0

67%

4/6

33

Yuto Agarie

0

1

0

0

57%

4/7

36

Naotsugu Demura

0

0

0

0

0%

0/0

38

Kotaro Mizumachi

0

0

0

0

25%

1/4

39

Takumi Nakamura

0

0

0

0

0%

0/0

40

Sota Takano

0

0

0

0

0%

0/0

41

Rennosuke Tokuda

0

0

0

0

50%

1/2

43

Shuichi Yoshida

0

0

0

0

33%

1/3

0

2

5

0

0

%

62%

29/47

2

Agnelo Adao Tavares Quitongo

0

0

0

0

0%

0/0

3

Jaroslav Catraio Joao De Aguiar

0

1

0

0

100%

2/2

4

Gabriel Massuca Teca

0

0

0

0

80%

4/5

5

Rome Antonio Diogo Hebo

0

0

0

0

0%

0/0

7

Claudio Carneiro Lopes

0

0

0

0

0%

0/0

8

Otiniel A. Cachacha Pascoal

0

0

0

0

0%

0/0

9

Adilson Bruno Celestino Maneco

0

0

0

0

50%

1/2

10

Manuel Antonio Domingos Nascimento

0

1

0

0

80%

4/5

11

Feliciano Nunes Couveiro

0

0

0

0

25%

1/4

12

Ariel Nahari De Sousa S.Da Silva

0

0

0

0

0%

0/0

13

Mario De Jesus Ntida Tati

0

0

0

0

60%

6/10

14

Claudio A. Patricio Chicola

0

0

0

0

100%

2/2

15

Mayomona Antonio Panzo

0

0

0

0

100%

1/1

16

Giovany R. De Nelumba Muachissengue

0

0

0

0

0%

0/0

17

Edgar Emanuel M Abreu

0

0

0

0

100%

1/1

19

Ruben Goncalves Ledi Jose

0

0

0

0

0%

0/0

20

Custodio Joao Gouveia

0

0

0

0

0%

0/0

21

Adelino Anderson Pestana

0

0

0

0

0%

0/0

22

Elias Antonio

0

1

0

0

38%

3/8

79

Edvaldo L. Da Silva Ferreira

0

2

0

0

57%

4/7