Saturday 19 November 2022

Consolation Round

Leiria / Hall 1: Pavilhoa do Lis

Consolation Round

Leiria / Hall 1: Pavilhoa do Lis

13-11

Sunday 20 November 2022

Consolation Round

Leiria / Hall 2: Pousos hall

Consolation Round

Leiria / Hall 2: Pousos hall

Consolation Round

Leiria / Hall 2: Pousos hall