Match Results

14:15

05:15 GMT

Tokyo / Yoyogi National Stadium
Referees: Kurtagic Mirza (SWE) - Wetterwik Mattias (SWE)
Japan Japan

24:27

Finished

Korea Korea

1

2

3

0

0

7

2

40

0

2

3

0

0

7

2

48

Score

11
First Half
12
13
Second Half
15

Match Statistics

All Shot Efficiency

7m Shots Efficiency

9m Shots Efficiency

6m Shots Efficiency

Near Shots Efficiency

Wing Shots Efficiency

Fastbreak Shots Efficiency

Final Score

24
27

Total Shots

40
48

7m Goals

2
2

9m Goals

4
10

6m Goals

7
10

Near Goals

16
11

Wing Goals

5
0

Fastbreak Goals

2
2

Player Statistics

1

2

3

0

0

%

60%

24/40

40

Shio Fujii

0

0

0

0

100%

5/5

24

Nozomi Hara

0

1

0

0

100%

2/2

21

Ayaka Ikehara

0

0

0

0

0%

0/2

81

Mayuko Ishitate

0

0

0

0

75%

3/4

12

Minami Itano

0

0

0

0

0%

0/0

30

Sakura Kametani

0

0

0

0

0%

0/0

34

Maharu Kondo

0

0

0

0

88%

7/8

28

Shiori Nagata

0

0

0

0

0%

0/1

25

Mana Ohyama

0

1

0

0

50%

1/2

27

Haruno Sasaki

0

1

0

0

43%

3/7

5

Sayo Shiota

0

0

0

0

0%

0/0

4

Yui Sunami

0

0

0

0

0%

0/4

18

Yuki Tanabe

0

0

0

0

0%

0/0

9

Aya Yokoshima

0

0

0

0

60%

3/5

0

2

3

0

0

%

56%

27/48

15

Sumin Choi

0

0

0

0

40%

2/5

22

Boeun Gim

0

0

0

0

75%

3/4

12

Jinhui Jeong

0

0

0

0

0%

0/0

21

Harang Jo

0

1

0

0

0%

0/1

1

Hui Ju

0

0

0

0

0%

0/0

25

Yura Jung

0

0

0

0

80%

4/5

19

Eunhye Kang

0

0

0

0

0%

0/1

24

Kyungmin Kang

0

0

0

0

60%

3/5

27

Jinyi Kim

0

1

0

0

0%

0/0

13

Yunji Kim

0

0

0

0

33%

1/3

23

Migyeong Lee

0

0

0

0

50%

4/8

11

Eun Hee Ryu

0

1

0

0

64%

9/14

17

Haein Sim

0

0

0

0

50%

1/2

10

Seonpil Won

0

0

0

0

0%

0/0