Match Results

09:00

00:00 GMT

Tokyo / Yoyogi National Stadium
Referees: Brunner Arthur (SUI) - Salah Morad (SUI)
Portugal Portugal
30:31

Finished

Japan Japan

2

2

4

0

0

7

3

51

2

2

2

0

0

7

3

51

Score

14
First Half
16
16
Second Half
15

Match Statistics

All Shot Efficiency

7m Shots Efficiency

9m Shots Efficiency

6m Shots Efficiency

Near Shots Efficiency

Wing Shots Efficiency

Fastbreak Shots Efficiency

Final Score

30
31

Total Shots

51
51

7m Goals

1
2

9m Goals

6
2

6m Goals

19
13

Near Goals

21
23

Wing Goals

2
7

Fastbreak Goals

2
2

Player Statistics

2

2

4

0

0

%

59%

30/51

25

António Areia

0

0

0

0

44%

4/9

22

Alexis Borges

1

2

0

0

100%

3/3

23

Diogo Branquinho

0

0

0

0

67%

2/3

41

Gustavo Capdeville

0

0

0

0

0%

0/0

5

Gilberto Duarte

0

1

0

0

0%

0/0

9

Joao Ferraz

0

0

0

0

50%

4/8

82

Luís Frade

0

0

0

0

100%

3/3

27

André Gomes

0

1

0

0

57%

4/7

16

Humberto Gomes

0

0

0

0

0%

0/0

8

Victor Iturriza

0

0

0

0

50%

1/2

88

Fábio Magalhaes

0

0

0

0

50%

1/2

10

Miguel Martins

0

0

0

0

67%

2/3

15

Daymaro Salina

0

0

0

0

67%

2/3

14

Rui Silva

0

0

0

0

50%

4/8

2

2

2

0

0

%

61%

31/51

33

Yuto Agarie

0

0

0

0

67%

4/6

15

Adam Yuki Baig

0

1

0

0

33%

2/6

21

Remi Anri Doi

0

0

0

0

100%

4/4

12

Yuta Iwashita

0

0

0

0

0%

0/0

13

Kenya Kasahara

0

0

0

0

100%

2/2

38

Kotaro Mizumachi

0

0

0

0

0%

0/0

25

Hiroki Motoki

1

0

0

0

62%

5/8

18

Kohei Narita

0

1

0

0

33%

1/3

22

Motoki Sakai

0

0

0

0

100%

1/1

41

Rennosuke Tokuda

0

0

0

0

86%

6/7

19

Shinnosuke Tokuda

0

0

0

0

0%

0/0

20

Jin Watanabe

0

0

0

0

25%

1/4

43

Shuichi Yoshida

0

0

0

0

40%

2/5

31

Tatsuki Yoshino

0

0

0

0

60%

3/5