Sunday 26 June 2022

Main Round
MRII

Celje / Dvorana Golovec Celje

32-35
Main Round
MRII

Celje / Dvorana Golovec Celje

Tuesday 28 June 2022

Main Round
MRII

Celje / Dvorana Golovec Celje

19-19
Main Round
MRII

Celje / Dvorana Golovec Celje