Match Results

21:00

19:00 GMT

Vigo / As Travesas Sports Hall
Referees: Burgos Ruben Dario (ARG) - Delgado Gonzalo Javier (ARG)
Spain Spain

28:22

Finished

Japan Japan

2

2

3

0

0

7

7

42

2

2

2

0

0

7

4

41

Score

13
First Half
11
15
Second Half
11

Match Statistics

All Shot Efficiency

7m Shots Efficiency

9m Shots Efficiency

6m Shots Efficiency

Near Shots Efficiency

Wing Shots Efficiency

Fastbreak Shots Efficiency

Final Score

28
22

Total Shots

42
41

7m Goals

6
3

9m Goals

4
8

6m Goals

4
1

Near Goals

15
10

Wing Goals

6
5

Fastbreak Goals

3
1

Player Statistics

2

2

3

0

0

%

67%

28/42

1

Kilian Garano. Ramirez Santana

0

0

0

0

0%

0/0

12

Daniel Jorge Broto Lacambra

0

0

0

0

0%

0/0

21

Mikel Zabala Ugartebru

1

1

0

0

100%

1/1

22

Adria Martinez Bages

0

0

0

0

100%

4/4

25

Gonzalo Perez Arce

0

0

0

0

60%

3/5

19

Mamadou L. Diocou Soumare

0

0

0

0

67%

4/6

13

Eneko Goenaga Echave

0

0

0

0

0%

0/0

6

Ivan Jose Montoya Martinez

0

0

0

0

100%

1/1

5

Alvaro Martinez Lobato

0

0

0

0

67%

2/3

7

Natan Antonio Suarez Diaz

0

0

0

0

78%

7/9

15

Antonio Serradilla Cuenca

0

2

0

0

100%

1/1

11

Pau Oliveras Floreta

0

0

0

0

67%

2/3

9

Mikel Amibilia Aristi

0

0

0

0

50%

1/2

18

Miguel Martinez Lobato

0

0

0

0

0%

0/2

23

Pol Valera Rovira

0

0

0

0

0%

0/2

8

Eduardo Cadarso Caballero

0

0

0

0

67%

2/3

2

2

2

0

0

%

54%

22/41

7

Rennesuke Tokuda

0

0

0

0

78%

7/9

2

Sota Takano

0

0

0

0

33%

1/3

16

Hikaru Nakamura

0

0

0

0

0%

0/0

3

Takumi Sueoka

0

0

0

0

33%

2/6

25

Shun Kawasaki

0

0

0

0

71%

5/7

22

Kai Takahashi

0

0

0

0

0%

0/0

13

Seito Yano

0

1

0

0

50%

3/6

21

Tsubasa Nakamura

0

0

0

0

0%

0/2

29

Kenta Isoda

0

0

0

0

0%

0/0

27

Takumi Osugi

0

1

0

0

0%

0/0

17

Shoichiro Asano

0

0

0

0

0%

0/0

15

Tomoya Sakurai

1

0

0

0

75%

3/4

1

Katsuki Hirao

0

0

0

0

0%

0/0

31

Masatoshi Ao

0

0

0

0

0%

0/0

11

Ryuga Fujita

0

0

0

0

0%

0/0

6

Masanari Hattori

0

0

0

0

25%

1/4